Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Tlumočnické služby

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Maďarština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Armatury • Elektrotechnický průmysl • Obráběcí stroje a robotika • Energetika • Vojenská technika • Kancelářská technika • Jaderná energetika • Lidské zdroje a personalistika

 • Technické obory Armatury •  Kancelářská technika •  Mechanické inženýrství •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Vojenská technika
 • Průmyslová odvětví Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Jaderná energetika •  Nábytkářský průmysl •  Strojírenství •  Telekomunikace
 • Ekonomika, řízení, právo Lidské zdroje a personalistika •  Marketing •  Obchod

Tlumočnické služby

Tlumočení:

 • rodilým mluvčím maďarštiny
 • převážně konsekutivně

(dále jen: Tlumočník)

Při tlumočení mimo místo bydliště se účtuje celý den.
Objednatel hradí Tlumočníkovi cestovné, ubytování a stravu.
Tlumočník má právo započítat čas strávený na cestě mimo své bydliště do místa pracovního nasazení.
Při po sobě následujících více než 2denním tlumočení se mohou strany dohodnout o ceně celé cesty.
Doporučená doba trvání nepřetržitého tlumočení je max. 8 hodin za den – čím delší doba, tím více se dostavuje únava, nesoustředěnost, a tlumočení může ztrácet na kvalitě; proto doporučuji, aby jednání probíhalo s přestávkami.

Konsekutivní (následné) tlumočení

 • dle předchozí domluvy s klientem.

Objednávka je tlumočníkovi podávána klientem písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se po logických celcích s případným vysvětlením daného problému druhé straně (pokud o to požádá).

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

 • tlumočení konferencí, školení, přednášek, svátečních událostí.

Objednávku klient zadává předem, a to písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se do sluchátek, souběžně s projevem, s potřebnou prodlevou pro vytvoření logických celků a částí mluveného slova.

Doprovodné (informativní) tlumočení

 • se provádí po předchozí domluvě s klientem, pokud nepotřebuje podrobnější (konsekutivní) tlumočení.

Objednávka resp. smlouva o tlumočení je podávána klientem písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se v logických celcích, aby strany získaly obecný přehled o dané problematice. Tato forma tlumočení je méně používaná.

A navíc…

Tlumočník může poradit klientovi či druhé straně způsob (styl) komunikace obou stran dle charakteru jednání – věcné, čistě obchodní, osobní, familiérní, odborné…
Osobně se snažím o to, abych druhé straně nepřeříkal pouze „suše“ mluvené slovo jedné strany, ale aby přetlumočené slovo mělo stejnou váhu, barevnost a úroveň.

Související služby

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Pod pojmem "expresní" někdo může rozumět okamžité - tj. tlumočník ihned po telefonické domluvě s klientem se odebere na místo tlumočení. To, že tam musí např. cestovat i několik hodin, již pojem "okamžitě" jaksi otupí; takže to bude nejspíš ihned jak je možné. Klient při objednání tlumočníka by to měl mít na zřeteli. Nemám auto ani neřídím, cestuji vlaky a autobusy, rychlost či celkový čas přibližování k cíli někdy není právě podle představy klienta.
  Nejlepší je, když klient ví předem, kdy bude potřebovat tlumočníka - v takovém případě se s ním může v klidu domluvit, a tlumočník ve svém spěchu pak nezapomene doma nic.
  Písemná objednávka expresního tlumočení - jakožto podklad pro fakturaci - je zaslána pak dodatečně.
  Pokud tlumočník "všeho nechá a tam spěchá", za svou rychlost si připočítá příplatek - dle domluvy (ne více jak 15%).

 • Tlumočení po telefonu  –

  Tuto formu tlumočení může iniciovat kterákoliv strana přes telefon zavoláním.
  Při telefonickém tlumočení se komunikace odehrává prostřednictvím mobilních telefonů anebo přes Skype (přes internet - může být i s videokamerou). Doporučuji přitom použít hlasitého odposlechu, aby se předáváním aparátu z ruky do ruky nedocházelo ke zbytečným prodlevám a prodloužení celkového času volání.
  Za telefonické tlumočení se považuje také samostatný hovor tlumočníka s maďarským klientem na žádost českého klienta nebo naopak.
  Při účtování této služby je přihlíženo k sazbám hovorů, které se liší pro jednotlivá země a mobilní operátory. Účtuji sazbu za konsekutivní tlumočení a k tomu - v případě samostatného hovoru - celkový provolaný čas.

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Místo a čas výjezdu musí být sjednána předem a přesně - telefonicky či písemně. Klient může navrhnout tlumočníkovi osobní odvoz - v tom případě tlumočníkovi nenáleží náhrada cestovného.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
tlumočení-D tlumočení Doprovodné  2000 Kč / den
tlumočení-K tlumočení Konsekutivní, odborné  3000 - 3800 Kč / den
tlumočení-SI tlumočení SImultánní, konference - kabina (střídají se 2 tlumočníci)  2x (3800 - 4600) Kč / den
tlumočení-67 sobota, neděle, svátek, nad 8 hod/den (za každou hodinu navíc)  +10%
telefon-EU telefonní poplatek - Maďarsko, EU  15 Kč / minuta
telefon-SK telefonní poplatek - Slovensko  11 Kč / minuta
telefon-CZ telefonní poplatek - ČR  3,50 Kč / minuta
sleva více než 1 den tlumočení, dlouhodobá spolupráce  -10%

Poznámka

.
1 pracovní den = Po-Pá, 08:00-16:00 (tj. 8 h)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Stornopoplatky:
- storno sjednaného tlumočení více než 48 hod. před zahájením akce (Stor48+): 20% z předpokládané ceny
- storno sjednaného tlumočení méně než 48 hod. před zahájením akce (Stor48-): 40% z předpokládané ceny

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby