Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Tlumočnické služby

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Maďarština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Armatury • Elektrotechnický průmysl • Obráběcí stroje a robotika • Energetika • Vojenská technika • Kancelářská technika • Jaderná energetika • Lidské zdroje a personalistika

 • Technické obory Armatury •  Kancelářská technika •  Mechanické inženýrství •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Vojenská technika
 • Průmyslová odvětví Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Jaderná energetika •  Nábytkářský průmysl •  Strojírenství •  Telekomunikace
 • Ekonomika, řízení, právo Lidské zdroje a personalistika •  Marketing •  Obchod

Tlumočnické služby

Tlumočení:

 • rodilým mluvčím maďarštiny
 • převážně konsekutivně

(dále jen: Tlumočník)

Při tlumočení mimo místo bydliště se účtuje celý den.
Objednatel hradí Tlumočníkovi cestovné, ubytování a stravu.
Tlumočník má právo započítat čas strávený na cestě mimo své bydliště do místa pracovního nasazení.
Při po sobě následujících více než 2denním tlumočení se mohou strany dohodnout o ceně celé cesty.
Doporučená doba trvání nepřetržitého tlumočení je max. 8 hodin za den – čím delší doba, tím více se dostavuje únava, nesoustředěnost, a tlumočení může ztrácet na kvalitě; proto doporučuji, aby jednání probíhalo s přestávkami.

Konsekutivní (následné) tlumočení

 • dle předchozí domluvy s klientem.

Objednávka je tlumočníkovi podávána klientem písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se po logických celcích s případným vysvětlením daného problému druhé straně (pokud o to požádá).

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

 • tlumočení konferencí, školení, přednášek, svátečních událostí.

Objednávku klient zadává předem, a to písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se do sluchátek, souběžně s projevem, s potřebnou prodlevou pro vytvoření logických celků a částí mluveného slova.

Doprovodné (informativní) tlumočení

 • se provádí po předchozí domluvě s klientem, pokud nepotřebuje podrobnější (konsekutivní) tlumočení.

Objednávka resp. smlouva o tlumočení je podávána klientem písemně.
Tlumočení je oboustranné; tlumočí se v logických celcích, aby strany získaly obecný přehled o dané problematice. Tato forma tlumočení je méně používaná.

A navíc…

Tlumočník může poradit klientovi či druhé straně způsob (styl) komunikace obou stran dle charakteru jednání – věcné, čistě obchodní, osobní, familiérní, odborné…
Osobně se snažím o to, abych druhé straně nepřeříkal pouze „suše“ mluvené slovo jedné strany, ale aby přetlumočené slovo mělo stejnou váhu, barevnost a úroveň.

Související služby

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Pod pojmem "expresní" někdo může rozumět okamžité - tj. tlumočník ihned po telefonické domluvě s klientem se odebere na místo tlumočení. To, že tam musí např. cestovat i několik hodin, již pojem "okamžitě" jaksi otupí; takže to bude nejspíš ihned jak je možné. Klient při objednání tlumočníka by to měl mít na zřeteli. Nemám auto ani neřídím, cestuji vlaky a autobusy, rychlost či celkový čas přibližování k cíli někdy není právě podle představy klienta.
  Nejlepší je, když klient ví předem, kdy bude potřebovat tlumočníka - v takovém případě se s ním může v klidu domluvit, a tlumočník ve svém spěchu pak nezapomene doma nic.
  Písemná objednávka expresního tlumočení - jakožto podklad pro fakturaci - je zaslána pak dodatečně.
  Pokud tlumočník "všeho nechá a tam spěchá", za svou rychlost si připočítá příplatek - dle domluvy (ne více jak 15%).

 • Tlumočení po telefonu  –

  Tuto formu tlumočení může iniciovat kterákoliv strana přes telefon zavoláním.
  Při telefonickém tlumočení se komunikace odehrává prostřednictvím mobilních telefonů anebo přes Skype (přes internet - může být i s videokamerou). Doporučuji přitom použít hlasitého odposlechu, aby se předáváním aparátu z ruky do ruky nedocházelo ke zbytečným prodlevám a prodloužení celkového času volání.
  Za telefonické tlumočení se považuje také samostatný hovor tlumočníka s maďarským klientem na žádost českého klienta nebo naopak.
  Při účtování této služby je přihlíženo k sazbám hovorů, které se liší pro jednotlivá země a mobilní operátory. Účtuji sazbu za konsekutivní tlumočení a k tomu - v případě samostatného hovoru - celkový provolaný čas.

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Místo a čas výjezdu musí být sjednána předem a přesně - telefonicky či písemně. Klient může navrhnout tlumočníkovi osobní odvoz - v tom případě tlumočníkovi nenáleží náhrada cestovného.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
tlumočení-D tlumočení Doprovodné  2000 Kč / den
tlumočení-K tlumočení Konsekutivní, odborné  3000 - 3800 Kč / den
tlumočení-SI tlumočení SImultánní, konference - kabina (střídají se 2 tlumočníci)  2x (3800 - 4600) Kč / den
tlumočení-67 sobota, neděle, svátek, nad 8 hod/den (za každou hodinu navíc)  +10%
telefon-EU telefonní poplatek - Maďarsko, EU  15 Kč / minuta
telefon-SK telefonní poplatek - Slovensko  11 Kč / minuta
telefon-CZ telefonní poplatek - ČR  3,50 Kč / minuta
sleva více než 1 den tlumočení, dlouhodobá spolupráce  -10%

Poznámka

.
1 pracovní den = Po-Pá, 08:00-16:00 (tj. 8 h)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Stornopoplatky:
- storno sjednaného tlumočení více než 48 hod. před zahájením akce (Stor48+): 20% z předpokládané ceny
- storno sjednaného tlumočení méně než 48 hod. před zahájením akce (Stor48-): 40% z předpokládané ceny

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby