Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Osobní informace

Moje motto

Dělám důkladně,
myslím na maličkosti,
nestresuji se,
nehádám se.

Co byste o mně měli vědět

Jsem až bolestně precizní - i když ne pokaždé se mi to vyplatí.
Chcete-li se seznámit s mými podrobnějšími životopisními údaji, tak se podívejte do příloh uložených níže.

Mé oblíbené knihy

jsou žánru Sci-Fi

Mé záliby a koníčky

Kromě překládání se samozřejmě zabývám i dalšími aktivitami.
Poněvadž bydlíme v rodinném domě, nějaká práce se doma a kolem chalupy se vždy najde [pokud se chce :-) ].

Proč překládám a tlumočím

Potřebuji mít nějaké příjmy – to ale není hlavní důvod, proč se zabývám překlady. Svou práci (a to projekci i překlady) vždy dělám proto, že mne baví.

Proč právě čeština a maďarština

Nebudu tvrdit, že umím půl tuctu jazyků – nebyla by to pravda. Kromě mateřského jazyka a jazyka, který používám i při psaní těchto webových stránek, neovládám angličtinu na tak dobré úrovni, abych byl schopen v tomto jazyce překládat obšírnější (neřknu-li odborné) texty tak, aby výsledek byl pro zákazníka přijatelný, srozumitelný, adekvátní s předlohou a na solidní jazykové úrovni; a to ani přes to, že jsem se ho snažil naučit během několika let privátně v jazykové škole. Bohužel, německy kromě pozdravení a nějakých základních frází nic neumím. Slovensky jsem sice mluvil kdysi na hodinách sloveštiny na střední škole, ale od roku 1978 ji vůbec nepoužívám.

Odkud pocházím

Narodil jsem se na Slovensku, v hraničním městečku Štúrovo, kde z cca. 11 tisíci jeho obyvatel 70% tvoří Slováci maďarské národnosti. Pokud vím, všichni moji předkové byli Maďaři. V ČR žiji od roku 1978 (počítám-li i studentská léta na VUT v Brně), v roce 1984 jsem se zde usadil, a od 1993 mám českou státní příslušnost.

Co mi dělá radost

  • Rozumní lidé, kteří umí být vstřícní, jsou otevřeni, bez návisti, závisti a zášti, neodvádí svou práci pouze pro peníze, ale pro vlastní satisfakci, umí uznat vlastní chyby a poukázat na chyby jiných, umí odpouštět, upřednostňují lásku před penězi.
  • Když se mi podaří dorazit do cíle – i když ne jako první.

Co mi vadí

  • Lemplácká, nepřesná, nepěkná, neúplná práce.
  • Chyby, které lidi přehlíží (myslím v písemném projevu). Moje osobní zkušenost je, že v Česku zde narozeni lidé neovládají svůj rodný jazyk tak, aby se dovedli vyjadřovat pěkně a srozumitelně. Totéž platí i pro obyvatele Maďarska.
  • Že se lidé ženou jenom po penězích.
  • Nezodpovědný přístup většiny lidí ke svému životnímu okolí.
  • Nevšímavost, uzavřenost, neochota pomoci.

Čeho si vážím

Jsem narozen ve znamení Vah. Takže všeho, co je dobré.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby