Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Osobní informace

Moje motto

Dělám důkladně,
myslím na maličkosti,
nestresuji se,
nehádám se.

Co byste o mně měli vědět

Jsem až bolestně precizní - i když ne pokaždé se mi to vyplatí.
Chcete-li se seznámit s mými podrobnějšími životopisními údaji, tak se podívejte do příloh uložených níže.

Mé oblíbené knihy

jsou žánru Sci-Fi

Mé záliby a koníčky

Kromě překládání se samozřejmě zabývám i dalšími aktivitami.
Poněvadž bydlíme v rodinném domě, nějaká práce se doma a kolem chalupy se vždy najde [pokud se chce :-) ].

Proč překládám a tlumočím

Potřebuji mít nějaké příjmy – to ale není hlavní důvod, proč se zabývám překlady. Svou práci (a to projekci i překlady) vždy dělám proto, že mne baví.

Proč právě čeština a maďarština

Nebudu tvrdit, že umím půl tuctu jazyků – nebyla by to pravda. Kromě mateřského jazyka a jazyka, který používám i při psaní těchto webových stránek, neovládám angličtinu na tak dobré úrovni, abych byl schopen v tomto jazyce překládat obšírnější (neřknu-li odborné) texty tak, aby výsledek byl pro zákazníka přijatelný, srozumitelný, adekvátní s předlohou a na solidní jazykové úrovni; a to ani přes to, že jsem se ho snažil naučit během několika let privátně v jazykové škole. Bohužel, německy kromě pozdravení a nějakých základních frází nic neumím. Slovensky jsem sice mluvil kdysi na hodinách sloveštiny na střední škole, ale od roku 1978 ji vůbec nepoužívám.

Odkud pocházím

Narodil jsem se na Slovensku, v hraničním městečku Štúrovo, kde z cca. 11 tisíci jeho obyvatel 70% tvoří Slováci maďarské národnosti. Pokud vím, všichni moji předkové byli Maďaři. V ČR žiji od roku 1978 (počítám-li i studentská léta na VUT v Brně), v roce 1984 jsem se zde usadil, a od 1993 mám českou státní příslušnost.

Co mi dělá radost

  • Rozumní lidé, kteří umí být vstřícní, jsou otevřeni, bez návisti, závisti a zášti, neodvádí svou práci pouze pro peníze, ale pro vlastní satisfakci, umí uznat vlastní chyby a poukázat na chyby jiných, umí odpouštět, upřednostňují lásku před penězi.
  • Když se mi podaří dorazit do cíle – i když ne jako první.

Co mi vadí

  • Lemplácká, nepřesná, nepěkná, neúplná práce.
  • Chyby, které lidi přehlíží (myslím v písemném projevu). Moje osobní zkušenost je, že v Česku zde narozeni lidé neovládají svůj rodný jazyk tak, aby se dovedli vyjadřovat pěkně a srozumitelně. Totéž platí i pro obyvatele Maďarska.
  • Že se lidé ženou jenom po penězích.
  • Nezodpovědný přístup většiny lidí ke svému životnímu okolí.
  • Nevšímavost, uzavřenost, neochota pomoci.

Čeho si vážím

Jsem narozen ve znamení Vah. Takže všeho, co je dobré.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby