Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Korektury překladů

Jazykové korektury

Čeština •  Maďarština

Korektorské služby

Jedná se o odstranění

 • nepřesností
 • špatných slovosledů
 • nesprávné či matoucí stylizace
 • nejasností
 • překlepů, tiskových chyb
 • nejednotného formátování

Může se jednat jak o hotový překlad, tak i o výchozí textčeském či maďarském jazyce. Klient před zadáním korekturské práce seznámí korektora, zda se jedná o již přeložený materiál, v případě trvajících nejasností dodá zpracovateli původní zdrojový text.
V průběhu práce běžně kontroluji správnost, celistvost a srozumitelnost výchozího textu (vč. překlepů) a případné dotazy či poznámky dopisuji přímo do kopie Podkladu (s připojenou příponou _POZ) formou komentářů. Výsledek této kontroly pak zašlu Objednateli pro zodpovězení. Pokud od Objednatele dostanu na tyto dotazy a připomínky dostačující odpověď či vysvětlení, tak to znamená, že Objednatel tuto kontrolu akceptuje a souhlasí, aby k ceně byl připočítán příplatek za zběžnou korekturu, který při vyúčtování zahrnu k zaplaceným službám – v opačném případě poslouží pouze jako upozornění Objednateli na případné nevyjasněné nejasnosti či chyby.

 • Jazyková korektura rodilým mluvčím  –

  - provádí osoba bezpečně a na solidní úrovni ovládající jazyk maďarský, tzv. rodilý mluvčí.

 • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

  - rodilý mluvčí posoudí z jazykového a významového hlediska správnost zadaného textu; často je spojena s korekturou jazykovou (pokud je dohodnuto).

 • Předtiskové korektury  –

  - svým charakterem stejným postupem jako každá jiná korektura; provádí osoba ovládající češtinu či maďarštinu na velice dobré úrovni.

Ceník korektur
položka komentář             cena
překlad-KJ Korektura Jazyková rodilým mluvčím - hotového překladu, výchozího textu  120 Kč / NS
překlad-KPT Korektura slohová - hotového Překladu, výchozího Textu (PředTisková)  50 Kč / NS
překlad-KZB Korektura ZBěžná - výchozího textu  60 Kč / NS

Poznámka

Jedná se o jazykovou korekturu rodilým mluvčím maďarského, resp. českého jazyka.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby