Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Korektury překladů

Jazykové korektury

Čeština •  Maďarština

Korektorské služby

Jedná se o odstranění

 • nepřesností
 • špatných slovosledů
 • nesprávné či matoucí stylizace
 • nejasností
 • překlepů, tiskových chyb
 • nejednotného formátování

Může se jednat jak o hotový překlad, tak i o výchozí textčeském či maďarském jazyce. Klient před zadáním korekturské práce seznámí korektora, zda se jedná o již přeložený materiál, v případě trvajících nejasností dodá zpracovateli původní zdrojový text.
V průběhu práce běžně kontroluji správnost, celistvost a srozumitelnost výchozího textu (vč. překlepů) a případné dotazy či poznámky dopisuji přímo do kopie Podkladu (s připojenou příponou _POZ) formou komentářů. Výsledek této kontroly pak zašlu Objednateli pro zodpovězení. Pokud od Objednatele dostanu na tyto dotazy a připomínky dostačující odpověď či vysvětlení, tak to znamená, že Objednatel tuto kontrolu akceptuje a souhlasí, aby k ceně byl připočítán příplatek za zběžnou korekturu, který při vyúčtování zahrnu k zaplaceným službám – v opačném případě poslouží pouze jako upozornění Objednateli na případné nevyjasněné nejasnosti či chyby.

 • Jazyková korektura rodilým mluvčím  –

  - provádí osoba bezpečně a na solidní úrovni ovládající jazyk maďarský, tzv. rodilý mluvčí.

 • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

  - rodilý mluvčí posoudí z jazykového a významového hlediska správnost zadaného textu; často je spojena s korekturou jazykovou (pokud je dohodnuto).

 • Předtiskové korektury  –

  - svým charakterem stejným postupem jako každá jiná korektura; provádí osoba ovládající češtinu či maďarštinu na velice dobré úrovni.

Ceník korektur
položka komentář             cena
překlad-KJ Korektura Jazyková rodilým mluvčím - hotového překladu, výchozího textu  120 Kč / NS
překlad-KPT Korektura slohová - hotového Překladu, výchozího Textu (PředTisková)  50 Kč / NS
překlad-KZB Korektura ZBěžná - výchozího textu  60 Kč / NS

Poznámka

Jedná se o jazykovou korekturu rodilým mluvčím maďarského, resp. českého jazyka.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby