Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Jazykové konzultace

Jazykové konzultační služby

Čeština •  Maďarština

Jak poskytujeme konzultace

  • Konzultace po telefonu  –

    Potřebuje-li česky resp. maďarsky mluvící klient vysvětlit nějaký pojem, slovo, frázi v maďarštině resp. z češtiny, překladatel mu podá telefonem podrobné a srozumitelné vysvětlení, eventuelně navrhne klientovi další zdroj informace.

  • Konzultace e-mailem  –

    Potřebuje-li maďarsky resp. česky mluvící klient vysvětlit nějaké slovo, pojem či frázi v češtině resp. v maďarštině, překladatel mu podá písemně podrobné a srozumitelné vysvětlení, eventuelně navrhne klientovi další vhodný zdroj informace.

Jazykové konzultační služby a poradenství

Jsou užitečné:

  • vyjasní se nesrozumitelnosti, nepřesnosti…
  • vyloučí se dvousmyslnosti, omyly…
  • v případě překladů z maďarštiny do češtiny se podá přesné lexikonární vysvětlení respektive se slovně popíše nejasný výraz.
  • v případě překladů z češtiny do maďarštiny se navrhne nejvhodnější synonimum slova v souvislosti s kontextem

Obvykle jsou vysvětlovány rozdíly mezi různými tvary stejného slova (s příponami, časované, …) anebo naopak stanovení správné interpretace daného výrazu do cílového jazyka z významového hlediska.
Jazykové konzultace jsou vzhledem k jejich rozsahu (kdy se jedná o vyjasnění jen několika výrazů) poskytovány zdarma. Obšírnější konzultace mohou být honorovány po vzájemné dohodě klienta s konzultantem.

Ceník konzultačních služeb
položka komentář             cena
konzultace pro HU / pro CZ telefon, e-mail (po dohodě)  50 Kč

Poznámka

Jedná se o jednorázový smluvní poplatek, nezávislý na času či na objemu vysvětlované problematiky.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby