Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Jazykové konzultace

Jazykové konzultační služby

Čeština •  Maďarština

Jak poskytujeme konzultace

  • Konzultace po telefonu  –

    Potřebuje-li česky resp. maďarsky mluvící klient vysvětlit nějaký pojem, slovo, frázi v maďarštině resp. z češtiny, překladatel mu podá telefonem podrobné a srozumitelné vysvětlení, eventuelně navrhne klientovi další zdroj informace.

  • Konzultace e-mailem  –

    Potřebuje-li maďarsky resp. česky mluvící klient vysvětlit nějaké slovo, pojem či frázi v češtině resp. v maďarštině, překladatel mu podá písemně podrobné a srozumitelné vysvětlení, eventuelně navrhne klientovi další vhodný zdroj informace.

Jazykové konzultační služby a poradenství

Jsou užitečné:

  • vyjasní se nesrozumitelnosti, nepřesnosti…
  • vyloučí se dvousmyslnosti, omyly…
  • v případě překladů z maďarštiny do češtiny se podá přesné lexikonární vysvětlení respektive se slovně popíše nejasný výraz.
  • v případě překladů z češtiny do maďarštiny se navrhne nejvhodnější synonimum slova v souvislosti s kontextem

Obvykle jsou vysvětlovány rozdíly mezi různými tvary stejného slova (s příponami, časované, …) anebo naopak stanovení správné interpretace daného výrazu do cílového jazyka z významového hlediska.
Jazykové konzultace jsou vzhledem k jejich rozsahu (kdy se jedná o vyjasnění jen několika výrazů) poskytovány zdarma. Obšírnější konzultace mohou být honorovány po vzájemné dohodě klienta s konzultantem.

Ceník konzultačních služeb
položka komentář             cena
konzultace pro HU / pro CZ telefon, e-mail (po dohodě)  50 Kč

Poznámka

Jedná se o jednorázový smluvní poplatek, nezávislý na času či na objemu vysvětlované problematiky.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby