Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad-O všeObecné texty  250 Kč / NS
překlad-T Technické a odborné texty  290 Kč / NS
překlad-S míšené texty, resp. Smluvní cena  270 Kč / NS
příplatek-EX6 příplatek k zákl. ceně: sobota, neděle, svátek, více než 8 h/den  +10%
příplatek-GR příplatek k zákl. ceně: GRafika s textem - vytvoření, modifikace  max. +25% (dle rozsahu)
příplatek-EX05 příplatek k zákl. ceně: EXpres - do 24 hodin (0,5-3,0 NS)  +50%
příplatek-EX1 příplatek k zákl. ceně: EXpres - do 24 hodin (3,1-6,0 NS)  +100%
sleva nad 10 NS rozsah 10,1 až 25,0 NS  -5%
sleva nad 25 NS rozsah 25,1 až 45,0 NS  -10%
sleva nad 45 NS rozsah 45,1 až 70,0 NS  -15%
sleva nad 70 NS rozsah 70,1 a více NS  -20%

Poznámka

Uváděné sazby platí stejně pro oba dva směry překladu, tj. z CZ do HU, a z HU do CZ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ceník také v jazyce maďarském anebo anglickém Vám zašlu na vyžádání.
[HU] A magyar nyelvű árlistát kérésre megküldöm Önnek, vagy lásd magyar nyelvű honlapomon.
[EN] Pricelist also in the English language are available on request.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
NEJSEM PLÁTCEM DPH.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Stornopoplatky:
- storno objednaného překladu více než 48 hod. před zahájením práce (stor48+): 20% z předpokládané částky
- storno objednaného překladu méně než 48 hod. před zahájením práce (stor48-): 40% z předpokládané částky
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Rozsah práce:
1 NS (Normo-strana) = (60 úhozů) x (30 řádků) = 1800 znaků = asi 250 slov
Počet NS = [ <slova> + <počet znaků bez mezer> + <odstavce> ] : 1800
Počet NS je spočítán pomocí nástroje Wordu Počet slov, s přesností na 1 desetinné místo, zaokrouhlené nahoru.
např.: vypočítaný rozsah textu je 2,34 NS ≐ 2,4 NS
Minimální účtovaný rozsah v rámci samostatné zakázky je 0,5 NS nebo 1 FS (fyzická, vytištěná strana)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Při dlouhodobé spolupráci může být stanovena SMLUVNÍ CENA na základě vzájemné dohody.
Do pracovního dne překladatele není započítán den doručení překládaného materiálu ani den odevzdání hotového překladu.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
tlumočení-D tlumočení Doprovodné  2000 Kč / den
tlumočení-K tlumočení Konsekutivní, odborné  3000 - 3800 Kč / den
tlumočení-SI tlumočení SImultánní, konference - kabina (střídají se 2 tlumočníci)  2x (3800 - 4600) Kč / den
tlumočení-67 sobota, neděle, svátek, nad 8 hod/den (za každou hodinu navíc)  +10%
telefon-EU telefonní poplatek - Maďarsko, EU  15 Kč / minuta
telefon-SK telefonní poplatek - Slovensko  11 Kč / minuta
telefon-CZ telefonní poplatek - ČR  3,50 Kč / minuta
sleva více než 1 den tlumočení, dlouhodobá spolupráce  -10%

Poznámka

.
1 pracovní den = Po-Pá, 08:00-16:00 (tj. 8 h)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Stornopoplatky:
- storno sjednaného tlumočení více než 48 hod. před zahájením akce (Stor48+): 20% z předpokládané ceny
- storno sjednaného tlumočení méně než 48 hod. před zahájením akce (Stor48-): 40% z předpokládané ceny

Ceník konzultačních služeb
položka komentář             cena
konzultace pro HU / pro CZ telefon, e-mail (po dohodě)  50 Kč

Poznámka

Jedná se o jednorázový smluvní poplatek, nezávislý na času či na objemu vysvětlované problematiky.

Ceník korektur
položka komentář             cena
překlad-KJ Korektura Jazyková rodilým mluvčím - hotového překladu, výchozího textu  120 Kč / NS
překlad-KPT Korektura slohová - hotového Překladu, výchozího Textu (PředTisková)  50 Kč / NS
překlad-KZB Korektura ZBěžná - výchozího textu  60 Kč / NS

Poznámka

Jedná se o jazykovou korekturu rodilým mluvčím maďarského, resp. českého jazyka.

Ceník lokalizací
položka komentář             cena
lokalizace CZ, HU  290

Poznámka

Jde o stejnou sazbu za 1 NS jako pro překlad technický a odborný.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby